Redaksjon og temaer

Redaksjon og temaer

Praktisk ledelse 101 er en kompetanseplattform som ukentlig når rundt 5000 ledere og medarbeidere som på heltid, deltid eller i perioder innehar en lederrolle. En stor andel av disse personene er tidligere deltakere av Confex, som gjennom 25 år har samlet mer enn 500 000 yrkesaktive kurs og konferanser i Norge og Sverige.

Til denne unike plattformen, som ukentlig når så mange ledere og medarbeidere, inviterer vi alle aktører som ønsker å formidle fagstoff mot målgruppen. 

I tillegg til fagstoff fra ulike aktører, ønsker vi – etter modell fra våre to eksisterende plattformer i Norge og Sverige, henholdsvis Kundeservicenytt.no og lederportalen Att leda utan att vara chef.se – å etablere et redaksjonsråd bestående av 3-4 personer.

Sammen med redaksjonsrådet skal vi utpeke hvilke fagområder vi skal dekke, utarbeide redaksjonsplan, identifisere andre ressurspersoner og skribenter vi kan engasjere m.m. Redaksjonsrådet er på plass i løpet av september/oktober 2022.

Temaer vi dekker

Alt innhold kategoriseres etter hvilket fagområde det berører. Klikker du på «emnefeltene», kommer du inn til arkivet hvor andre saker innenfor dette temaet ligger. På denne plattformen har vi foreløpig valgt disse temaene (ved å klikke på kategoriene, kommer du til arkivet med sakene innenfor dette fagområdet):