Våre temaer

Kommunikasjon

Noe av det viktigste en gjør som leder er å kommunisere både på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå

Konflikthåndtering og krevende samtaler

Noe av det mest krevende en gjør som førstegangsleder er å måtte håndtere konflikter og gjennomføre krevende samtaler

Ledelse

Som førstegangsleder vil en måtte forstå og bruke ulike fasetter innen ledelsesfeltet

Organisasjonsteori- og psykologi

Som førstegangsleder vil du måtte lede en organisasjon i organisasjonen

Rollen som personalleder og arbeidsgiver

Som førstegangsleder får du et formelt personalansvar og du får også et delegert arbeidsgiveransvar

Selvforståelse

Å lære seg selv å kjenne og kunne bruke seg selv i møte med andre er en forutsetning for å fungere som leder

Stressmestring og stresshåndtering

En av de momentene mange førstegangsledere overraskes av er det å måtte håndtere eget og andres stress

Team og ledergrupper

Som førstegangsleder vil du normalt lede et team og være deltaker i en ledergruppe

Kriseledelse og krisehåndtering

En av de mest krevende delene ved å være leder er å håndtere ulike kriser. Det vil selvsagt også gjelde for deg som førstegangsleder. For vi vet aldri når en krise inntreffer. Bare at den kommer til å gjøre det. Og da bør en være forberedt. Det vil si trent.