Tidsstyring

Happy young woman enjoys finishing job on time

Tidsbruk – unngå å forklare for mye