Emojis

102196
Christine Calvert gir råd:

Er det lurt å bruke emojis?