Redaksjon

Redaksjon

Portalen driftes av selskapet Ny som leder AS, som består av Frode Dale og Sven Øvergaard. Per i dag utgjør disse to personene redaksjonen, men i løpet av høsten 2023 vil vi invitere inn ytterligere to personer til redaksjonen.

Sjefsredaktør og kvalitetsansvarlig er Frode Dale, som er en av landets fremste eksperter på lederskifter. Hans kjernekompetanse er førstegangsledelse, lederskifter, etablering av organisatoriske systemer for utvelgelse og innfasing av nye ledere, gjennomføring/implementering av gruppeutviklingssamtaler (GUTS), utdanning og trening i grunnleggende lederkompetanse. Blant annet har Frode skrevet bøkene «Lederskifter – om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb» samt boken «På randen av ledelse – en veiviser i førstegangsledelse«, sammen med Frode H. Haaland.

For mer informasjon; https://www.linkedin.com/in/frodedale/

Redaktør og ansvarlig for PR, kommunikasjon og salg er Sven Øvergaard. Han har bakgrunn som daglig leder for selskapet Icon Business Media og er tidligere partner og seniorrådgiver i kommunikasjonsbyrået Nucleus. I tillegg har Sven vært kommunikasjonssjef i Nordic Innovation og var også én av fire gründere av Confex i 1997, Norges og Sveriges fremste kurs- og konferansearrangør.

For mer informasjon; https://www.linkedin.com/in/svenovergaard/

Utover vår egen innholdsproduksjonen, hvor mye hentes fra blant annet Frode Dales to populære bøker; På randen av ledelse og Lederskifter, inviterer vi eksterne skribenter aktører som har spennende innhold for målgruppen!

Her tilbyr vi flere muligheter: