Lederskap og lederstiler

Group of colleagues celebrating success

Bygg opp sterkere relasjoner med et vinn-vinn-tankesett

Two businessmen with clasped hands sitting opposite close up
Del 2 av 2

8 tips for å håndtere motstand og vanskelige medarbeidere

Portrait of pretty businesswoman with arrows
Del 1 av 2

8 tips for å håndtere motstand og vanskelige medarbeidere

Gir ros til kollega
Ledelse i praksis

Ledere trenger også en klapp på skuldra

light bulb in sustainable energy concept

Kulturen skal nyte strategien til frokost

Å lede andre uten å være sjef
Å lede uten å være sjef

Med rett til å lede – 5 bud for hvordan lede uten personalansvar

Per Vestli
Etablerte sannheter - er de egentlig sanne?

– Hva er «hugget i stein» hos dere?

Businessman hand is about to flick the CEO icon at the top of the tiered wooden cubes.
Fra kollega til leder

Frykten for å bli en upopulær leder

Two businessmen with clasped hands sitting opposite close up
Del 2 av 2

8 tips for å håndtere motstand og vanskelige medarbeidere