Kvalitetsansvarlig og styreleder i Ny som leder AS

Frode Dale er ansatt som kvalitetsansvarlig og sjefsredaktør i selskapet Ny som leder AS, og med særskilt ansvar for læringsportalen Førstegangsleder. Dale har 16 års erfaring som leder og 25 års erfaring som ledelsesrådgiver. Han er medforfatter på boken «På randen av ledelse « og forfatter av boken «Lederskifter. Om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb». Samt forfatter av håndbokserien: «En leders basiskompetanse». Han har jobbet med førstegangsledelse og lederskifter i 20 år og har en mastergrad i ledelse fra handelshøyskolen BI.