Studier av temaet

I etterkant av boken «På randen av ledelse», som Frode Dale og Frode Hübertz Haaland utga i 2005, har flere studier (blant annet bachelor- og masteroppgaver i Norge, Sverige og Danmark) sett nærmere på temaene som tas opp. Flere av studiene har blant annet denne boken som utgangspunkt.

Om du ønsker å vite mer om konkrete erfaringer på temaene fra ulike virksomheter, anbefaler vi deg å lese disse studiene. Dette er kostnadsfritt, men i tilfeller du refererer til oppgavene setter vi pris på om du oppgir kildene.

Norske masteroppgaver rundt førstegangsledelse

Norske bachelor-oppgaver rundt førstegangsledelse

Norske studier rundt lederskifter

Svenske studier

Danske studier

Studier fra andre land