Frustrated millennial female worker felling tired of working quarreling.
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Sjekkliste for konflikthåndtering

En konflikt på arbeidsplassen vil alltid gå ut over noe eller noen. Interne uenigheter vil eskalere dersom det ikke blir tatt tak i på en profesjonell måte. Å tro at en konflikt går over av seg selv er en dårlig strategi. Sørg for å ta grep så tidlig som mulig!

Konflikter kan koste deg dyrt!

Konflikter på arbeidsplassen er kanskje mer utbredt enn man tror. Resultatet kan føre til økt sykefravær, høy turnover, dårlig psykisk arbeidsmiljø og sviktende omsetning.

Hva er en konflikt

En konflikt er en situasjon, og kan bunne i personlige utfordringer; det kan være uenighet om mål, midler og begrensede ressurser, eller verdier og holdninger.

Hvorfor oppstår en konflikt

Det kan være uenighet i forhold til interesser mellom medarbeidere, eller mellom medarbeidere og arbeidsgiver. Det kan også oppstå konflikter etter omstillinger og endringer, noe som mange allerede har fått kjenne på nå som spillereglene er endret etter lang tid med hjemmekontor.

Lederens rolle i konflikten

På en arbeidsplass hvor mange ulike mennesker omgås tett vil det naturlig oppstå konflikter. For å se på en mulig løsning av konflikten er det viktig å kartlegge hva slags konflikt det er, hvor mange som er involvert og hvor lenge det har pågått.

Normalt er det lederen som tar seg av konflikthåndteringen, men noen ganger kan det være smart å hente inn hjelp fra en utenforstående, som er spesialist i faget.

Mange ledere er dårlige til å håndtere konflikter

Ifølge jurist Marion Holthe Hirst, dosent ved Høgskolen Innlandet på Lillehammer, og Sven Ivar Lønneid, advokat og Legal Counsel i Visma Software AS, kan det skyldes to ting:

– Til dels er det en ren mangel på kunnskap, man kan ikke regelverket og er usikker i sin rolle som arbeidsgiver.

– Til dels så er det ubehaget, at disse spørsmålene er tøffe å ta opp.

Sjekkliste for god konflikthåndtering for ledere:

 1) Skaff deg en oversikt over situasjonen

Hvem er involvert, og hva var den utløsende faktoren som utløste behovet for en prosess. Historikk og årsak.

2) Avklar type problem eller utfordring

Ulike type saker krever ulik håndtering, og avklar hva som er riktig ledernivå for håndtering. Planlegg fremgangsmåten.

3) Hvem ønsker arbeidstaker å ha med seg?

Ønsker den ansatte å ha med tillitsvalgte, verneombud, BHT, HR- avdelingen eller eksterne?

4) Hva er ønsket resultat – mål og hensikt

Hvilke rammer skal settes for håndteringen, og hvor mange skal involveres. Avklar hvem som bør og må involveres og i hva (roller).

Erica Grunnevoll

Konflikter på en arbeidsplass er normalt – det er ikke nødvendigvis konflikten i seg selv, men måten vi møter den på som kan bli avgjørende for utfallet.

Erica Grunnevoll, ledertrener og partner i Coach Team

SSB og Arbeidsmiljøloven

Statistisk sentralbyrås Arbeidsmiljø- og levekårsundersøkelse viser at 88 % er tilfreds med jobben, men hele 32 % opplever dårlig forhold mellom ansatte og ledelse, ofte eller av og til.

ARBEIDSMILJØLOVEN

  • 1-1.Lovens formål er:
  1. a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet.

Her kan du lese mer