Group of colleagues celebrating success
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Bygg opp sterkere relasjoner med et vinn-vinn-tankesett

Vinn-vinn-relasjoner er den eneste bærekraftige relasjonsformen mellom mennesker. Det er et spørsmål om bevissthet og gjelder aller mest vår innstilling til de andre i relasjonene.

Vinn-vinn-relasjoner er ikke bare for ett enkelt område i livet, i en forhandlingssituasjon eller for helt spesielle forhold. Det er den eneste bærekraftige relasjonsformen mellom mennesker over tid, om det er i forholdet hjemme, på jobben eller med venner. Det er et spørsmål om bevissthet og gjelder aller mest vår innstilling til de andre i relasjonene. Stephen R. Covey sier det slik:

Vinn-vinn er en innstilling som stadig søker gjensidig nytte i alle menneskelige relasjoner. Vinn-vinn baseres på tankegangen om at det er nok til alle, at ett menneskes fremgang ikke oppnås på bekostning av eller i stedet for andres fremgang.

I følge forfatteren John C. Maxwell finnes det 3 mennesketyper:

  • Mottagere: De mottar og gir aldri. Fokusert på seg selv og anstrenger seg sjelden for å gjøre noe for andre.
  • Byttehandlere: De mottar først og gir etterpå. Mest opptatt av balansen i regnskapet. De er nok villige til å gi, men det er ikke deres viktigste drivkraft.
  • Investorer: De gir først og mottar etterpå. Denne gruppen fokuserer på andre med å gi først og mottar etterpå – om noe blir tilbudt de. De mener fremgang oppnås gjennom å være hjelpsom, omtenksom og konstruktiv.

Jeg tror de aller fleste vil være eller omtales som den siste av disse tre kategoriene, men det er krevende å etterleve det med våre liv og våre prioriteringer. Det handler om å være villige med risikokapital nok til å gi først og motta senere.

Å være villige med risikokapital nok til å gi først og motta senere.

«Så lenge begge parter hele tiden opplever at de har utbytte av forholdet på områder som er viktige for dem, utvikles det synergieffekter.» – John C. Maxwell

For å skape synergier og balanse i vår relasjonsbygging slik at det blir en vinn-vinn situasjon er det også her viktige prinsipper som må følges. Her er 5 prinsipper og spørsmål til refleksjon og utvikling:

1. Bumerangprinsippet – Når vi hjelper andre, hjelper vi oss selv 
Dette er ikke et forslag til at selve motivet for å hjelpe andre skal være egen vinning, men det er et faktum at når vi hjelper andre så skjer det noe i forholdet. Med en vinn-vinn-tankegang gjør det at begge løftes. Det bør i større grad motivere oss til å hjelpe andre og investere i andre mennesker. Det er der de virkelige verdiene ligger.

Refleksjon: Opplever jeg at jeg får noe tilbake når jeg hjelper andre?

2. Vennskapsprinsippet – Under normale omstendigheter vil mennesker velge å jobbe sammen med mennesker de liker. Under unormale omstendigheter vil de også gjøre det.
Ekte venner er noe av det flotteste vi kan oppleve å ha, og det viktigste vi har å ta vare på. For oss gjelder det å selv være en ekte venn for andre. «Det beste jeg kan gjøre for en venn er ganske enkelt å være hans venn.» – Henry David Thoreau

Refleksjon: Er jeg en venn for menneskene jeg jobber sammen med?

3. Samarbeidsprinsippet – Samarbeid øker sjansene for felles suksess. 
Etter å lese dette kapittelet måtte jeg stille meg spørsmålet: om jeg er en samarbeidsfremmende person? Vårt ønske om å lykkes kan bli så stort at egoisme og selvopptatthet kan skygge for samarbeidet. Samtidig vet jeg jo hvor avhengig jeg er av andre og på noen områder, de av meg. Det var så opplysende, bokstavelig talt, å lese sitatet av Thomas Jefferson: «Et lys taper ingenting på å tenne på et annet.» Og sitatet av Mor Theresa sier det så beskrivende: «Du kan gjøre det jeg ikke kan gjøre. Jeg kan gjøre det du ikke kan gjøre. Sammen kan vi oppnå store resultater.» – Mor Theresa

Refleksjon: Er det en fordel for mennesker å jobbe med meg?

4. Tilfredshetsprinsippet – I gode relasjoner er gleden over å være sammen nok 
I hvilken grad er jeg tilfreds og utstråler glede over å ha de relasjonene jeg har? Ofte kan vi bli så opptatt av alt vi skal gjøre og få til at gleden over vennskap og samhold utfordres. Jeg tror spesielt vår personlighetsstil kan slå inn her, særlig om vi ikke kjenner til den,  har reflektert over den og jobber med oss selv i relasjonene våre til menneskene rundt oss. En Maxwell DISC report kan gi deg god input her. Her kan du lese mer om DISC.

Refleksjon:  Er mine nærmeste venner glad for å være sammen med meg?

5. Vinn-vinn-prinsippet – Hvis det fungerer riktig finnes det balanse i forholdet 
Jeg har tenkt litt på dette med vinn-vinn. At begge er vinnere, begge tjener på det og begge parter opplever det verdifullt. Jeg vet at jeg selv har tenkt flere ganger om min egen rolle i samtaler eller relasjoner, at jeg har vært den som har tatt i mot eller bare hentet ut, uten å nødvendigvis gi noe tilbake. Jeg husker at Maxwell har innprentet i oss på møter og konferanser at vi inn mot alle samtaler med eksempelvis en mentor eller coach må bringe noe inn i samtalen. Han snakket der om en «taker vs giver». Eller som tidligere her omtales som mottaker eller investor. Det er viktig å komme forberedt, ha med en bok eller noe som også kan gi noe tilbake, og ikke bare ta eller være den som kun mottar uten å gi noe tilbake.

Refleksjon: Er jeg en «taker» eller «giver» – en som bare tar eller også gir tilbake så det oppleves reelt som vinn-vinn?

Her kan du lese mer om lederskapsutvikling.no 

Jon Løvland

Jon Løvland driver lederskapsutvikling.no, hvor han ukentlig legger ut blogginnlegg om ledelse, team og relasjonsbygging. Han har sin lederbakgrunn og verdifulle erfaringer fra både industri- og organisasjonsliv, er en Maxwell Leadership Certified Speaker / Coach / Trainer med mange års erfaring som rådgiver innen team- og organisasjonsutvikling.

I tillegg er han daglig leder for Innakva Klynge på Sørlandet, en samarbeidsarena for
produsenter, leverandører, myndigheter og kunnskapsmiljø. De jobber for økt verdiskaping og flere arbeidsplasser gjennom bærekraftig bruk og forvaltning av akvatiske økosystem i Sør-Norge.