Å lede andre uten å være sjef
Å lede andre uten å være sjef FOTO: Getty ImagesBilde 1 av 1

Å lede uten å være sjef

Med rett til å lede – 5 bud for hvordan lede uten personalansvar

Hvis jeg bare hadde vært slank, hadde vært eldre, hadde vært yngre, hadde hatt mer utdannelse, hadde vært mann, da… Mange tror at akkurat det de ikke har eller er, er det som ville gitt dem lykke og hell, respekt og troverdighet, i jobben og livet. På samme måte tror noen at det ville vært lett å være leder hvis de bare hatt personalansvaret. Dessverre! Det gjør ingen forskjell. Målet for ledelse er å få teamet til å jobbe sammen mot felles mål. Det er like krevende om du har personalansvar eller ikke.

Det blir stadig flere ledere uten personalansvar. Dette er for eksempel prosjektledere, controllere, koordinatorer, kategoriansvarlige, rådgivere, compliance officers, stedfortredere og mange andre. Når stadig flere bedrifter velger matrise- og prosjektorganisering blir det også flere ledere uten personalansvar.

Forskjellen på ledere med og uten personalansvar ligger primært i ansvar rundt betingelser, sykmeldinger og andre formalia.

Betydning for karrieren

Noen ledere uten personalansvar tror derfor de har liten innflytelse på karrieren til «sin» medarbeider. Slik er det ikke. Dine tilbakemeldinger til den formelle lederen er helt sentrale for medarbeiders karriere. Det betyr at du har innflytelse, også her.

Hvem skal ta den vanskelige samtalen?

Noen hevder at det må leder med personalansvar gjøre.  Andre bruker det som unnskyldning for å slippe ubehaget rundt en vanskelig samtale. Men ofte kjenner ikke denne lederen medarbeideren så godt, eller han er ikke til stede der hvor jobben utspiller seg. Det er til gjengjeld lederen uten personalansvaret. Derfor bør han eller hun være tett på og ikke skygge unna å ta de vanskelige samtalene.

Mange ledere uten personalansvar anser ikke seg selv som ordentlige ledere. Det må det bli slutt på. Fra nå av gjelder følgende 5 bud:

 1. Innse at du er en leder. Oppfør deg som en.
 2. Du har rett til å lede. Du er satt til å løse en oppgave og har et mandat til å få det til. Det betyr at du har rett til å delegere, gi tilbakemeldinger, stille krav og ta beslutninger.
 3. Be om støtte fra leder. Din leder må utad støtte deg i at du er leder og har rett til å lede.
 4. Gjør avklaringer med leder på hvilke oppgaver som hver av dere er ansvarlig for.
 5. Gjør forventningsavklaringer med ditt team. Du forteller hvordan du vil ha det. Det samme gjør de.

Medarbeidere motiveres ikke lenger av autoritet og formelle titler. Om leder har personalansvar betyr ingenting. Medarbeidere respekterer og motiveres av ledere de opplever har kunnskap, gjennomføringsevne og gode intensjoner.

Vivi-Ann Hilde

Medarbeidere motiveres rett og slett av gode ledere som for eksempel praktiserer de 5 grunnstenene i ledelse.

Lykke til!

For å lese mer av Vivi-Ann Hilde, sjekk ut bloggen hildeombusiness.

Ønsker du å lære mer om temaet?

Sjekk ut Confex’ suksesskurs: Hvordan lede andre uten å være sjef.

Læringsmål:

 • God forståelse for hvordan utøve lederrollen uten personalansvar for å oppnå tillit og respekt i rollen
 • Oversikt over de 5 grunnstenene i ledelse, områder en leder må beherske for å lykkes i rollen
 • Kunnskap om hva som skal til for å være en coachende leder
 • Kunnskap om hvordan gjennomføre vanskelige samtaler på en god måte
 • Hvordan sette sammen et team og skape forståelse for ulike roller
 •  Hvordan gi konstruktive tilbakemeldinger

Kurset er sertifisert gjennom DNV-ST-0008 – Certified Learning Programmes, hvilket garanterer deg som deltaker høyeste kvalitet og relevans i alle ledd. Dette er et dokumentert trygghetsstempel, både for deg og din arbeidsgiver.