Per Vestli
Per Vestli

Etablerte sannheter - er de egentlig sanne?

– Hva er «hugget i stein» hos dere?

Arbeidsplasser opplever å få etablerte sannheter over tid. Disse sannhetene blir fort udiskutable sannheter. Det er da du må være på vakt! Begrepet «Kodak moment» fikk en dobbeltbetydning da Kodak ikke fulgte med i timen.

At jorda var flat, eller at kirurger ikke trengte å vaske hender mellom forskjellige oppgaver, var en gang udiskutable og etablerte sannheter. I din organisasjon har sannsynligvis ikke de etablerte sannhetene like store konsekvenser som i disse eksemplene.

Allikevel er det lurt å spørre seg om det er noen ting dere ikke diskuterer, eller ikke tillater dere å diskutere. Kanskje det nettopp er det som er «hugget i stein» dere må endre på for å overleve eller få suksess?

«A Kodak moment»

Fra mitt kontorvindu kan jeg se Kodak sitt tidligere hovedkontor. Den engang verdenskjente merkevaren er nok ukjent for de fleste som har vokst opp med digitalfotografering.

I dag er Kodak kanskje mest kjent for å ha etablert et slagord som har to vidt forskjellige betydninger.

Kodaks slagord «A Kodak moment» ble brukt verden over for å beskrive et øyeblikk som var fantastisk, og verdt å fange på en kodakfilm.

Den andre betydning av «A Kodak moment» er når en bedrift ikke evner å ta beslutninger som gjør at de vokser eller overlever i en fremtidig konkurranse.

Kodaks eget «moment» var da de hadde teknologien til å videreutvikle digitalfoto, men ikke evnet å gjøre dette. Litt enkelt forklart kan vi si at Kodak, selv med et forsprang på konkurrentene, ikke klarte å tenke seg bort fra at de fortsatt ville dominere markedet via teknologi basert på fysisk film. Derfor klarte ikke Kodak fullt ut å gripe endringene digitalfototeknologien kom med.

Det hevdes ofte at bedrifter med stor suksess ofte sliter med å avlære foreldet kunnskap og oppfatninger om seg selv og markedet. Hva om Kodak hadde vært flinkere til å utfordre sine etablerte sannheter? Fantes det kanskje også udiskutable sannheter som hindret de å gripe muligheten fullt ut?

Kodak gikk nesten konkurs i 2013. I dag leverer firmaet fremdeles mange tjenester innen film og trykking, men i en mye mindre skala enn for 20 år siden.

Hva med dere? Hvilke udiskutable sannheter har dere?

Det eneste som bør være udiskutabelt med etablerte sannheter er at vi ikke vet når de ikke lengre er sanne.

Et lite møtetips til slutt. Avslutt diskusjoner med spørsmålet «Hva er det som ikke er blitt sagt, som burde bli sagt i denne diskusjonen?». Det er ikke sikkert noen kommer på noe der og da. Men tankeprosessen er igangsatt, og på neste møte vil kanskje de udiskutable sannhetene bli utfordret.

Visste du at måten dere gjør beslutninger på også kan være «hogget i stein». Dette kan være riktig skadelig. Mer fra Per Vestli og Team & Ledelse kan du lese her.

Per Vestli

Per Vestli har en imponerende og innholdsrik CV, noe som gjør han særdeles godt rustet til å utvikle både organisasjoner og ledere.

Han er Can.Mag/Adjunkt, etterfulgt av Coaching og ledelse ved Norges Idrettshøyskole, og deretter Master i Organisasjon og ledelse ved NTNU. Han har vært lærer, landslagstrener for det Italienske badmintonlandslaget, generalsekretær for Norges Rugbyforbund, spesialrådgiver for Norges Idrettsforbund, og seniorkonsulent for Rambøll Management Consulting. Siden 2016 har han drevet Team & Ledelse hvor han har jobbet med leder-, organisasjon- og teamutvikling i privat og offentlig sektor.

Her kan du bli bedre kjent med Per og Team&Ledelse.